wydarzenie

Promocja projektu "Lublin. W kręgu żywiołów - woda"

W 1471 r. Kazimierz Jagiellończyk wydał Lublinowi pozwolenie na urządzenie kanałów dla sprowadzenia wody z rzeki Bystrzycy. W 1506 r. została zawarta umowa między włodarzami Lublina a rurmistrzem Janem na zbudowanie pierwszych kanałów. Tak powstał drewniany wodociąg rurmistrza Jana.

Promocja odbędzie się 16 października o godzinie 17.00 w Bramie Grodzkiej.

 

80. rocznica śmierci Józefa Czechowicza

9 września 2019 r. upłynęło 80 lat od tragicznej śmierci Józefa Czechowicza.

Ojce i Dziatki w Domu Słów

W dniach 13-15 września odbył się Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej - Ojce i Dziatki, którego Dom Słów był partnerem.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wyróżniony nagrodą HAC Award for Concord za kultywowanie pamięci polsko-żydowskiej

Nagroda jest przyznawana przez Research Center on Totalitarianism and Authoritarian Movements (CITMA), organizację zajmującą się studiami nad systemami totalitarnymi, oraz Hispanic American College (HAC), do którego zadań należy rozwijanie i wzmacnianie mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego.

Pardes Festival - Spotkania z Kulturą Żydowską Kazimierz Dolny

Pardes Festival jako jedyne cykliczne wydarzenie kulturalne w Kazimierzu Dolnym przybliża wielokulturową historię Lublina i całego regionu. Podczas festiwalu odbędzie się spotkanie z Joanną Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” - "Obrazy z przeszłości: kościoły, synagogi, cerkwie i zbory na mapie przedwojennego Lublina"  w Domu Architekta SARP, 23 sierpnia o godzinie 14:30.

Dom Słów w sierpniu

W sierpniu w Domu Słów można było zobaczyć wystawę "Nagła Wyspa. Herbert 2019" czy też wziąć udział w zajęciach wakacyjnych.

Dom Słów w lipcu

W lipcu w Domu Słów można było obejrzeć wystawę prac dyplomowych studentów Wydziału Artystycznego UMCS oraz wystawę "Masło Śpi", jak co roku odbyliśmy również spacer śladami "Poematu o Mieście Lublinie".

Subskrybuje zawartość